Lokalforeninger - DLHM

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalforeninger

DLHM er repræsenteret ved 11 lokalforeninger i landet, inklusive mødestedet.
Lokalforeningerne omfatter de medlemmer af DLHM, der er bosat i lokalforeningens område, hvilket typisk er afgrænset som i de gamle statsamter.
Denne afgrænsning fraviges dog, hvis det findes hensigtsmæssigt - f.eks. ved sammenlægning af lokalforeninger.

Lokalforeningerne  ledes af en lokalt valgt bestyrelse, som står for planlægning af medlemsmøder, arrangement af udflugter og andre tilbud til medlemmerne.
Nogle lokalforeninger afholder tillige fælles arrangementer. Se mere herom under  din lokalforening.
Alle medlemmer af DLHM kan deltage i lokalforeningerne  og der opkræves ikke særskilt kontingent for at deltage, men der kan forekomme  egenbetaling ved særlige arrangementer.

Landsforeningen opfordrer alle medlemmer til at deltage i lokalforeningernes tilbud, men det er naturligvis frivilligt, og man kan altid frabede sig henvendelse fra lokalforeningen.
Find oplysninger og program fra netop din lokalforening
ved at klikke på kortet.
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu