Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Generalforsamling 2018

Dagsorden for ordinær generalforsamling
 
Søndag den 1. juli 2018 kl. 13.30
 
Vingsted hotel- og konferencecenter
Vingsted Skovvej 2, DK 7182 Bredsten
 
Velkomst v. formand Britt Prangsbøll
 
1. Valg af ordstyrer.
 
2. Valg af referent og stemmetællere.
 
3. Fremlæggelse af formandens beretning for 2017 med henblik på godkendelse.
 
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab / økonomi for 2017 v. Nina Lunde Clausen
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent, med henblik på godkendelse v. Nina Lunde Clausen
 
6. Beretning for Jubilæumskontoen af 1990 v. Bent Østergaard Andersen, til orientering.
 
7. Behandling af indkomne forslag, der skal være formanden skriftligt i hænde senest 1. juni
 
8. Valg til bestyrelse, på valg for 2 år er:
a. Valg af Formand Britt Prangsbøll, Genopstiller
b. Valg til Bestyrelse
Bent Ø. Andersen, Genopstiller ikke
Carina W. Schøndorff, Genopstiller ikke
Jørn E. B. Hede, Genopstiller
c. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter
Hanne B. Hansen
Poul S. Jensen
Conni Christensen
 
9. Eventuelt.
 
Bemærk ! Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
Som det fremgår, er der 2 bestyrelsesmedlemmer, som ikke genopstiller.
Kunne du tænke dig at blive en del af bestyrelsen ? Så mød op til generalforsamlingen og stil
dit kandidatur til rådighed.