Ansøgning om Ophold

Priser gældende fra sæsonstart                             

Vinterperiode:       2.250,- kr. pr. uge.
Sommerperiode:  2.750,- kr. pr. uge.  Fra  første lørdag i maj - sidste lørdag i september.
Enkelte døgn:              450,- kr. pr. døgn

                             Lykkebo 2023 

  1               3         4         5      6      7       8          9       10      11     12     13
 14       15     16       17       18    19     20     21      22      23      24      25     26
27        28       29      30       31    32   33     34       35      36      37      38    39
40       41      42       43       44    45    46     47      48      49      50       51    52
 

                             Lykkebo 2024

  1        2       3         4         5       6        7         8         9       10      11     12    13

 

                           Høyruphus 2023

 

14      1 5     16      17      18    19    20       21       22       23      24      25     26
27      28     29       30       31     32    33     34       35      36       37      38    39
40      41     42      43        44    45    46     47      48      49      50       51    52 

 

                           Høyruphus 2024

  1        2         3         4         5       6        7         8         9       10      11     12    13

 

Ansøgningsfrister
 

Fristen for ansøgninger til sommerperioden er 1. marts -
Tilsagn eller afslag meddeles ansøgeren senest 15.marts.
Vedr. svar på ansøgning,  HUSK at kontrollere jeres spam / uønsket mail, da vi sender svar til ansøger på den oplyste mail.
Alle priser er eksklusive elforbrug.

Eltavlen aflæses ved ankomst og afrejse og forbruget afregnes med 5,- kr. pr. kWh.
 

OBS: Ved annulering af lejeaftale opkræves et gebyr på 500,00 kr.
 
HUSK at returnere det udfyldte tilbagemeldingsskema.

 

Ansøgning om ophold udenfor sommer- perioden modtages hele året.
I ledige perioder kan husene lejes enkeltdage eller weekends
- aftal venligst nærmere herom med administrator.

Tildeling af ophold foretages efter følgende retningslinjer:

  1. Nyopererede har førsteprioritet. 
  2. Derefter følger øvrige opererede medlemmer, hvor der igen prioriteres efter 
    hvornår vedkommende ansøger sidst har fået tildelt ophold. 
  3. Passive/Støttemedlemmer tildeles herefter
    evt. ledige perioder efter samme retningslinjer som beskrevet i punkt 2.

 

Ansøgningsskema