Nordjylland

     Lokalforening Nordjylland: 

Lokalforeningsformand
Steen Møller
Begonievej 16
9750
Øster Vrå
Tlf. 2147 6411
Mail: steen-moller@outlook.dk

Sommerudflugt

  • Sommerudflugt 10. Juli 2024 Da vi efterhånden ikke er så mange vil det være for dyrt at leje bus. Det vil løbe op i mindst 500,- pr. person og de penge vil vi hellere bruge til at forkæle jer med. Dem der ikke selv kan køre vil vi skaffe kørelejlighed så vidt mulig. Turen vil gå til Livø i Limfjorden: Vi mødes ved sejlklubben Livøvej 145, Rønbjerg, 9681 Ranum kl. 10.45 Her vil Lokalforeningen være vært ved et par stykker smørrebrød i sejlklubbens klubhus som vi må benytte hele eftermiddagen. Kl. 12.30 sejler vi så til Livø hvor vi vil medbringe Kaffe og kage som vi vil finde et sted der ovre at indtage. Herefter vil vi sejle tilbage kl.17.00 og kl. 17.30 vil Lokalforeningen være vært ved et dejlig stjerneskud som købes af Rønbjerg Fiskehus. Det indtages i klubhuset hvor vi vil hygge os til vi køre hjemad igen og siger tak for nu. NB:Bemærk Livø er en bilfri Ø og der er en ca. 600m slentretur fra den lille hyggelige havn op til Livø by. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 3. Juli og meget gerne så hurtig som mulig til: Steen Møller på tlf. 21 47 64 11 Med venlig hilsen Bestyrelsen

”Program for efteråret 2024”

 

 

Onsdag d. 2. oktober: Får vi besøg af Produkt Specialist Nancy Øe fra Atos. Som tager Provox Life produkterne med, gennemgår dem for jer hvis I ønsker det og ellers kan vi snakke lidt om dem mere løst og alt efter behovet.

Skulle vi få tid til overs vil vi bruge den til lidt erfaringsudveksling.

Vi stater kl. 18.00 som sædvanligt med et par stykker smørrebrød som Atos har lovet at sponsorere. 

Husk tilmelding til Steen senest mandag d. 30. september på tlf.: 21 47 64 11.

 

Onsdag d. 6. november: Foredrag af John Andersen ”Min barndom på Jydegaarden” Vores Kasserer John Andersen vil holde et munter foredrag om sin barndom, hvor hans forældre ejede restaurant Jydegaarden i Hadsund hvor John tilbragte mange timer dagligt.

Vi stater kl. 18.00 som sædvanligt med et par stykker smørrebrød hvor man betaler 10,- pr. stk. og Lokalforeningen betaler resten.  

Husk tilmelding til Steen senest mandag d. 4. november på tlf.: 21 47 64 11.

 

 

Lørdag den 30 november: ”Jjulestue” Vi starter kl:13.00 hvor der vil blive serveret en dejlig julefrokost og så vil vi julehygge hele eftermiddagen.

Det vil være en rigtig god ide at tage nogle kontanter med til lotteri og andet.

Øl og vand kan købes og ønsker man snaps eller andet så må i selv medbringe det.

 

Tilmelding senest 23/11 til Steen på tlf. 21 47 64 11

 

Arrangementerne vil foregå på Taleinstituttet Borgmester Jørgensens vej 2a Aalborg hvor ikke andet er nævnt.

Det vil glæde os meget at se de passive medlemmer som også er meget velkomne til alle vore arrangementer.
 

 

                                                                                          Med Venlig Hilsen

 

                                                                                           Bestyrelsen

 

Referat af ordinær Generalforsamling på Taleinstituttet onsdag d. 13.marts kl 18.00
Lokalforeningen Nordjylland.

Fungerende formand Bent Pedersen startede med at mindes vores formand Jette Olsen, som afgik ved døden sidst i januar efter kort tids sygdom. Vi holdt herefter 1 minuts stilhed for Jette og 3 øvrige medlemmer, som var døde i 2023

Dagsorden:

1). Valg af dirigent
Steen Møller blev valgt som dirigent. Steen konstaterede, at generalforsamlingen
var rettidigt indkaldt efter vedtægterne.

2). Valg af referent og stemmeudvalg.
Vibeke Thostrup Hansen blev valgt som referent. Vi blev enige om at vente med at
vælge et stemmeudvalg, til der evt. blev brug for et

3). Formandens beretning.
Fung. formand Bent Pedersen fortalte om de 4 arrangementer, der var afholdt i 2023
a) en hyggelig spilleaften
b) en guidet tur gennem Aalborg Kloster - en meget spændende tur med en uhyre
vidende guide. Herefter spadserede vi hen på en nærliggende kro, hvor vi fik en
lækker frokost g en øl ( til at skylle det lange foredrag ned med).
c) sommerudflugten hvor vi fra Hobro tog med det gode skib Svanenog sejlede ud
ad den smukke Mariager Fjord, mens vi spiste frokost. I Mariager havde vi tid på
egen hånd til at udforske byen, inden vi tog med Veterantoget, som kørte os
gennem smukt, varieret landskab til Handest, hvor der holdt en bus til Hobro.
Vi afsluttede dagen med kaffe og lagkage på Café K, på kajen i Hobro.
d) i efteråret skulle vi have været på en rundvisning i Aalborg Lufthavn, men den
blev aflyst pga terrortrusler
e) vores hyggelige julefrokost-arrangement i lokalerne i Strubjerg, hvor der foruden
den dejlige mad og drikke blev budt på lotteri samt konkurrence om en julekurv

Beretningen blev godkendt.

4). Kassernes fremlæggelse af regnskabet.
Kasserer John Andersen gennemgik regnskabet. Indtægter og udgifter gik stort
set lige op! Formuen ved årsskiftet var 26.686kr
John foreslår, at vi stedet for at betale for øl og vand til klubaftenerne betaler et
tilskud til udflugter. Dette vedtages.

Regnskabet blev godkendt.

5). Behandlingsforløb indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogle foreslog

6). Valg til bestyrelsen.
a) valg af formand for 2 år
Da der ikke var nogle som ønskede at stille op så Steen Møller sig nød til at stille op for at redde klubben for nedlukning- til alles store lettelse - og vælges med glæde
b) valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Leif Thostrup Hansen modtager genvalg)
Leif vælges som bestyrelsesmedlem
c). valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
Bent Pedersen foreslås og accepterer at fortsætte endnu et år
d). valg af bilagskontrollanter (Ole Olsen og Vibeke Thostrup Hansen modtager
genvalg- og bliver valgt
e). valg af suppleant for bilagskontrollører.
Jette Ladekarl vælges

7). Eventuelt
Bent takker Steen, fordi han atter stiller op som formand og dermed redder lokal-
foreningen fra en truende nedlukning

Dirigenten takker for god ro og orden.

Herefter var der “dømt” hygge med dejligt smørrebrød samt øl og vand

Referent
Vibeke Thostrup HansenSkriv tekst her