Nordjylland

     Lokalforening Nordjylland: 

Lokalforeningsformand
Steen Møller
Begonievej 16
9750
Øster Vrå
Tlf. 2147 6411
Mail: steen-moller@outlook.dk

Skriv tekst herProgram for foråret 2024
”Program for foråret 2024Tirsdag d.30 april kl. 12.50:Rundvisning Aalborg Lufthavn

Rundvisningen har en varighed på ca. to timer, hvor den første time er information om Aalborg lufthavns historie, udvikling, fremtid og grøn omstilling.
Den næste time er en tur igennem lufthavnen med flere stop undervejs bl.a. ved Tjek-in, Security, DUTY free, Loungen , forpladsen og bagagehåndteringen.
Lokalforeningen vil være vært ved kaffe og kage.
Vi mødes ved hovedindgangen kl. 12.50 og i kan parkere i område P 3 og kør bare ind og noter jeres nr. plade på en sedel så skal jeg nok hjælpe jer med at komme ud hvis i er usikre med betalingen som koster 20 kr.


Husk tilmelding til Steen senest mandag d. 22. april på tlf.: 21 47 64 11.
Jeg har brug for navn og fødselsdato på hver deltager (sikkerhedsmæssigt krav).


Onsdag d.3. april kl. 18.00: Vi spiller Banko så tag en pakke med pr. person til en værdi af ca. 30 kr. og så vil foreningen sponsorere en par ekstra præmier.

Claus fra Kapitex vil komme og vise sine produkter frem og der bliver lejlighed til at få en snak med ham og eventuelt bestille varer.

Er man ikke interesseret i at spille banko er man naturligvis alligevel velkommen til at komme og få en snak med Kapitex.

Yderligere vil vi drøfte hvad vi skal lave onsdag den 1. maj og hvor vi skal hen på vores sommerudflugt i juni. Så mød op og kom med forslag til hvad der skal ske i netop din Lokalforening.

Vi stater som vi plejer med smørrebrød.

Det foregår på Taleinstituttet Borgmester Jørgensens Vej 2 a Aalborg
Husk tilmelding til Steen senest mandag d. 1. april på tlf.: 21 47 64 11.Onsdag d.1 maj kl. 18.00: ?????????????juni: Sommerudflugt, ?????????????????Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat af ordinær Generalforsamling på Taleinstituttet onsdag d. 13.marts kl 18.00
Lokalforeningen Nordjylland.

Fungerende formand Bent Pedersen startede med at mindes vores formand Jette Olsen, som afgik ved døden sidst i januar efter kort tids sygdom. Vi holdt herefter 1 minuts stilhed for Jette og 3 øvrige medlemmer, som var døde i 2023

Dagsorden:

1). Valg af dirigent
Steen Møller blev valgt som dirigent. Steen konstaterede, at generalforsamlingen
var rettidigt indkaldt efter vedtægterne.

2). Valg af referent og stemmeudvalg.
Vibeke Thostrup Hansen blev valgt som referent. Vi blev enige om at vente med at
vælge et stemmeudvalg, til der evt. blev brug for et

3). Formandens beretning.
Fung. formand Bent Pedersen fortalte om de 4 arrangementer, der var afholdt i 2023
a) en hyggelig spilleaften
b) en guidet tur gennem Aalborg Kloster - en meget spændende tur med en uhyre
vidende guide. Herefter spadserede vi hen på en nærliggende kro, hvor vi fik en
lækker frokost g en øl ( til at skylle det lange foredrag ned med).
c) sommerudflugten hvor vi fra Hobro tog med det gode skib Svanenog sejlede ud
ad den smukke Mariager Fjord, mens vi spiste frokost. I Mariager havde vi tid på
egen hånd til at udforske byen, inden vi tog med Veterantoget, som kørte os
gennem smukt, varieret landskab til Handest, hvor der holdt en bus til Hobro.
Vi afsluttede dagen med kaffe og lagkage på Café K, på kajen i Hobro.
d) i efteråret skulle vi have været på en rundvisning i Aalborg Lufthavn, men den
blev aflyst pga terrortrusler
e) vores hyggelige julefrokost-arrangement i lokalerne i Strubjerg, hvor der foruden
den dejlige mad og drikke blev budt på lotteri samt konkurrence om en julekurv

Beretningen blev godkendt.

4). Kassernes fremlæggelse af regnskabet.
Kasserer John Andersen gennemgik regnskabet. Indtægter og udgifter gik stort
set lige op! Formuen ved årsskiftet var 26.686kr
John foreslår, at vi stedet for at betale for øl og vand til klubaftenerne betaler et
tilskud til udflugter. Dette vedtages.

Regnskabet blev godkendt.

5). Behandlingsforløb indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogle foreslog

6). Valg til bestyrelsen.
a) valg af formand for 2 år
Da der ikke var nogle som ønskede at stille op så Steen Møller sig nød til at stille op for at redde klubben for nedlukning- til alles store lettelse - og vælges med glæde
b) valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Leif Thostrup Hansen modtager genvalg)
Leif vælges som bestyrelsesmedlem
c). valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
Bent Pedersen foreslås og accepterer at fortsætte endnu et år
d). valg af bilagskontrollanter (Ole Olsen og Vibeke Thostrup Hansen modtager
genvalg- og bliver valgt
e). valg af suppleant for bilagskontrollører.
Jette Ladekarl vælges

7). Eventuelt
Bent takker Steen, fordi han atter stiller op som formand og dermed redder lokal-
foreningen fra en truende nedlukning

Dirigenten takker for god ro og orden.

Herefter var der “dømt” hygge med dejligt smørrebrød samt øl og vand

Referent
Vibeke Thostrup HansenSkriv tekst her

Skriv tekst her