Foreningens historie 

Dansk Landsforening for Laryngectomerede blev stiftet den 22. august 1965 efter nogle års forberedende arbejde. I februar 1963 kunne man i dagbladet Politiken læse et interview med ingeniør C.R. Wintermark. Han fortalte om en gruppe mennesker, der efter operation for strubekræft havde mistet stemmen, og derfor var blevet svært invaliderede. De ønskede nu at komme i kontakt med hinanden, for i fællesskab at henlede offentlighedens opmærksomhed på deres vanskelige situation.
 
Som det første ønskede man at udgive et blad, der kunne være kontaktorgan mellem de strubeløse.
 
Det lykkedes, og det første nummer udkom i marts 1963 under navnet "Det ny stemme blad".
 
 
Odd Fellow logen "Hammeren" i Korsør hjalp økonomisk, og det daværende "Statens Institut for Talelidende" i Hellerup var garant for denne hjælp.
Dertil kom, at Talepædagogisk Forening i samarbejde med Odd Fellow nedsatte nogle udvalg for at få gang i en eventuel oprettelse af en forening.
 
Det første møde blev gennemført den 18. juni 1963 på Taleinstituttet i Hellerup, og det 2. møde den 19. september samme sted.
 
I møderne deltog ingeniør C.R. Wintermark, talepædagog Ulla Boberg, forstanderne E. Forchammer og Abrahams. Fra Odd Fellow Sv. Wenzzel og Børge Nielsen.
Det første egentlige landskursus blev afholdt på Sorø Hvilehjem 9. - 16. september 1964. I 1965 blev kurset gentaget mellem 19. og 25. august, og man kunne efterfølgende læse i dagspressen, at Landsforeningen for Laryngectomerede efter den stiftende generalforsamling den 22. august 1965, nu var en realitet.
 
Foreningens første bestyrelse bestod af følgende personer: 
Formand: Henry Knudsen Næstformand: C.R. Wintermark Sekretær: Otto Rasmussen Kasserer: Henning Nielsen Medlem: Knud Arentz
 
Sorø Hvilehjem dannede også i 1966 rammen om landskurset. I 1967 blev kurset gennemført i DTU-lejren ved Båring Vig.
 
Fra 1968 til 1982 blev kurset afholdt på Statens Høreinstitut (senere Landshøreinstituttet) i Fredericia. I 1983 var det henlagt til Unge Hjems Højskole ved Århus, og fra 1984 har det ligget på Vingstedcentret.
 
Med andre ord en ubrudt række af årligt tilbagevendende, landsdækkende kurser, for laryngectomerede og pårørende, fra 1964 og frem til dato.
 
I 1996 ændredes landsforeningens vedtægter således at partielt laryngectomerede, mundhuleopererede og tracheostomerede kan optages som aktive medlemmer af landsforeningen på lige fod med laryngectomerede, og i 2000 vedtog man, at alle personer med funktionsnedsættelse efter operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet kan optages som aktive medlemmer.
   
 
Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL blev som følge heraf
Foreningen for personer med funktionsnedsættelse efter operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet.
 
I 2014 ændrede foreningen navn til Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede- DLHM
Foreningen for personer med funktionsnedsættelse efter operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet.
 
I 2017 blev det vedtaget at opererede og ikke opererede medlemmer kan stemme og vælges ind i DLHM`s bestyrelse, hvis man er  medlem og kontigentet er betalt.