Medlemsskab af DLHM

Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede tilbyder to forskellige former for medlemsskab, aktivt (for opererede) eller passivt ( for støttemedlemmer)

Som medlem er du med til at støtte op om foreningens målsætning, at varetage interesser for personer med funktionsnedsættelse på grund af operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet.

  • Som medlem kan du deltage i foreningens generalforsamling efter vedtægternes bestemmelser.
  • Du kan deltage i landsforeningens og din lokalforenings arrangementer.
  • Du modtager foreningsbladet "ny stemme" 5 gg. årligt.
  • Du har mulighed for at leje foreningens fritidshuse

Kontingentet, som forfalder til betaling ved indmeldelsen. er ens for begge medlemsskaber og p.t. fastsat til kr. 250,- .årligt.

Ved indmeldelse i indeværende år efter 30. september, er kontingentet  dog også dækkende for det efterfølgende kalenderår.

Indbetalingskort til fornyelse af medlemsskabet fremsendes primo januar måned.

Som medlemmer optages alle strubeløse, delvis strubeløse, mundhuleopererede, permanente kanylebærere samt andre med funktionsnedsættelse efter operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet. 

Indmeldelsesskema

Som medlemmer optages ikke opererede enkeltpersoner samt grupper, foreninger og firmaer m.v., der ønsker at støtte foreningen i dens arbejde.

Indmeldelsesskema