Tandbehandling

Forudgående behandling, med især stråleterapi i mund/halsregionen, kan forårsage blivende forandringer i tandkød, slimhinder og knoglevæv, som medfører øget behov for tandpleje.Regionerne kan derfor yde tilskud til tandplejen for betydelige dokumenterede tandproblemer.

  • Se nedenstående uddrag fra tandlægeforenigen.
  • Rekvirer evt. pjecen om tilskud til tandbehandling fra DLHM.
  • Se også Kræftens Bekæmpelses side om emnet her

Tandskader som følge af kemoterapi eller strålebehandling  (Uddrag)

"Regionen yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, som pga. strålebehandling i hoved- og halsregion eller pga. kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer. 
Ved strålebehandling af hoved og hals for kræft opstår akutte bivirkninger i form af f.eks. sår i munden, svamp, belægninger, mundsmerter og mundtørhed. Kroniske gener efter strålebehandlingen kan være mundtørhed, røde og sarte slimhinder og øget cariesaktivitet. Som følge af strålebehandlingen opstår således ofte et øget behov for tandpleje både i form af tandbehandlinger og forebyggende tandpleje.
Ved kemoterapi i forbindelse med kræft kan der opstå akutte såvel som mere kroniske bivirkninger i munden."
 
"Tandbehandlingen udføres svarende til det dokumenterede behov (tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner, proteser mv.). Ofte vil der tillige være behov for forebyggende tiltag, herunder afpudsning, tandrensning, kontrol og instruktion, f.eks. hver 3. måned, afhængigt af behov.
Patienten skal søge regionen om tilskuddet. Ansøgningen vedlægges lægelig dokumentation for sygdom/behandling samt erklæring fra egen tandlæge vedlagt journalen med dokumentation for de opståede særlige problemer efter strålebehandling og/eller kemoterapi. I den særlige tilskudsbevilling vil de nærmere vilkår for støtten fremgå, herunder sædvanligt hvilke tandbehandlinger, der ikke kræver regionens forhåndsgodkendelse.
Patientens egenbetaling til tandpleje hos praktiserende tandlæge kan maksimalt udgøre kr. 1.745,- (2013-niveau). Tilskuddet er uafhængigt af patientens indkomst- og formueforhold. Når patienten har dokumenteret denne egenbetaling inden for 12 måneder regnet fra bevillingsansøgningen, betaler regionen den fremtidige patientsandel for tandydelser omfattet af regionens tilskudsbevilling. Udgifter til behandling, som ikke er omfattet af tilskudsbevillingen, betales af patienten. Ønsker patienten end dyrere behandling end den bevilligede, kan patienten få refunderet et beløb fra regionen svarende til prisen på den bevilligede behandling."
 
Lovgivning:
Sundhedsloven:
§ 166. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved og halsregion eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for støtte til de nævnte patientgrupper, herunder størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen.
 
[Kilde: Tandlægeforeningen   - www.tandlaegeforeningen.dk]