Landsforeningens ledelse og struktur

Landsforeningens ledelse og struktur

Landsforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 aktive medlemmer,valgt for en 2-årig periode. Dertil vælges årligt 3 suppleanter. Foreningens faste udvalg består af: Forretningsudvalg
Kursusudvalg
Nyheds - og informationsudvalg
  Bestyrelsen nedsætter ad hoc udvalg efter behov. 

Landsforeningens ledelse og struktur

Landsforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 aktive medlemmer,

valgt for en 2-årig periode.

Dertil vælges årligt 3 suppleanter.

Foreningens faste udvalg består af:

Forretningsudvalg
Kursusudvalg
Nyheds - og informationsudvalg

Bestyrelsen 2023 - 2024


Bagerst: Kasserer og referent Søren Anegaard, Nina Lunde Clausen, John Jensen, Suppleant Niels M. Hald og Jørn Hede.
Foran:  Næstformand Poul Jensen, Suppleant Conni Christensen, Suppleant Inger Marie Lundgren, Formand Britt Prangsbøll og Claus de la Porte

  DLHM   ·   Strandboulevarden 49, 4. DK 2100 København Ø       +45 35 26 40 45       dlhm@dlhm.dk