Konsulenter for laryngectomerede (Strubeløse)

Alle regioner er repræsenteret ved en konsulent, som i  samarbejde med taleinstitutter, behandlingssystemet (hospitalerne) og landsforeningen medvirker til at varetage den opereredes interesser.

Konsulenternes ansættelsesforhold og arbejdsopgaver er individuelt aftalt/beskrevet mellem konsulenten og pågældende institution i regionen. Der kan derfor ikke påregnes samme tilbud fra region til region.

Konsulenten er kendetegnet ved selv at være opereret og har derfor indgående kendskab til den omvæltning og de problemer der opstår i forbindelse med fjernelsen af struben.

Konsulenten kan medvirke forinden operation, ved samtale med patient og dennes pårørende for at skabe en forståelse for, at man fortsat kan have en tilværelse med god livskvalitet på trods af tabet af normal taleevne.

Konsulenten har ligeledes stor viden om hjælpemidler for laryngectomerede, og kan formidle kontakt til leverandørerer samt være behjælpelig ved ansøgning om bevilling af hjælpemidler hos kommunerne.

REGION NORDJYLLAND:

REGION MIDTJYLLAND

REGION SYDDANMARK

REGION SJÆLLAND:

REGION HOVEDSTADEN:

Steen Møller
Begonievej 16
DK-9750 Østervrå
Tlf. 21 47 64 11
steen-m@nordfiber.dk
Mellem 9.00-10.00

MIDT/ØST:
Steen Møller

Begonievej 16
DK-9750 Østervrå
Tlf. 21 47 64 11
steen-m@nordfiber.dk

Niels Erik Sørensen
Sjelborgdalen 34
DK-6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 13 06 48,
mobil 40 33 18 99
legol@esenet.dk
Mellem 9.00-10.00

Carina Schøndorff
Fresiavænget 4
DK-4261 Dalmose
Tlf. 51 56 36 62
carsc@slagelse.dk

Niels Martin Hald
Hindsehovgården 1.
DK-3120 Dronningmølle
mobil 24 90 93 81
nielsmh@gmail.com