Jubilæumskontoen

DLHM's Jubilæumskonto af 1990

blev oprettet i forbindelse med landsforeningens 25-års jubilæum i 1990.

Oprettelsen blev i væsentlig grad muliggjort via betydelige tilskud fra Høyrup-Jessen's Fond og senere Viktor og Kirstens Lykkeboder.

M. Høyrup Jessen var enke efter en strubeløs, ligesom også Viktor Pedersen var enkemand. 

Kontoens formål er:

    • At administrere landsforeningens fritidshuse "Lykkebo" og "Høyruphus".
    • At udbetale opmuntringslegater til nyopererede potentielle medlemmer af foreningen.

Kontoen administreres af en bestyrelse på 5 medlemmer og 1 suppleant som udgøres af:

    • Formand og kasserer er fødte medlemmer.
    • Tre medlemmer af DLHM, hvoraf det ene såvidt muligt vælges blandt de strubeløse konsulenter.

Bestyrelsen samles til ordinære bestyrelsesmøder i april og oktober.

 

 

Vedtægter for Jubilæumskontoen