Ansøgning om ophold

Priser gældende fra sæsonstart  
                           

Vinterperiode:       2.250,- kr. pr. uge.
Sommerperiode:  2.750,- kr. pr. uge.  Fra  første lørdag i maj - sidste lørdag i september.

Enkelte døgn:          450,- kr. pr. døgn
Optaget:

Høyruphus 2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Høyruphus 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lykkebo 2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Lykkebo 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Ansøgningsfrister
 
Fristen for ansøgninger til sommerperioden er 1. marts -
Tilsagn eller afslag meddeles ansøgeren senest 15.marts.
Vedr. svar på ansøgning,  HUSK at kontrollere jeres spam / uønsket mail, da vi sender svar til ansøger på den oplyste mail.

Alle priser er eksklusive elforbrug.

Eltavlen aflæses ved ankomst og afrejse og forbruget afregnes med 5,- kr. pr. kWh.
 
OBS: Ved annulering af lejeaftale opkræves et gebyr på 500,00 kr.  

HUSK at returnere det udfyldte tilbagemeldingsskema. 

Ansøgning om ophold udenfor sommer- perioden modtages hele året.
I ledige perioder kan husene lejes enkeltdage eller weekends
- aftal venligst nærmere herom med administrator.Tildeling af ophold foretages efter følgende retningslinjer:

Nyopererede har førsteprioritet. 
Derefter følger øvrige opererede medlemmer, hvor der igen prioriteres efter 
hvornår vedkommende ansøger sidst har fået tildelt ophold. 
Passive/Støttemedlemmer tildeles herefter
evt. ledige perioder efter samme retningslinjer som beskrevet i punkt 2.
 

Ansøgningsskema