Beskrivelser


En laryngectomeret - strubeløs

er en person, der oftest på grund af kræft, har fået fjernet struben.

Ved denne operation fjerner man sammen med struben personens stemmebånd, og dermed muligheden for at tale på normal måde. Man får ligeledes ved operationen luftrøret ført frem i et hul foran på halsen - et stoma. Gennem dette hul skal den strubeløse fremover trække vejret.

 billedkilde: Kræftens bekæmpelse
 
Selv om man ved operationen mister sin normale stemme, er det muligt at lære andre måder at kommunikere på.

Med en speciel teknik er det muligt at trække luft ned i den øverste del af spiserøret. Når luften igen presses op, kan der frembringes lyd ved, at den øverste del af spiserøret sættes i svingninger. 
Den lyd kan anvendes til at tale på, når man artikulerer på normal måde.
En såkaldt spiserørsstemme

Den luftmængde man har til rådighed, er væsentlig mindre end den lungeluft, man plejer at bruge. Derfor bliver sætningerne kortere, og talen en del langsommere end ved normal tale.

  

Vibratorstemme

Man kan også tale ved hjælp af en vibrator. Det er en elektronisk stemmegiver, som er batteridrevet. Man anbringer vibratorens membran på et blødt sted på halsen nær svælget eller under hagen. Når vibratoren sættes i gang, sendes der lyd ind i svælget. Denne lyd kan anvendes til at tale på, og når man artikulerer, kan der frembringes en forståelig og brugbar, men lidt anderledes tale.

 


Trutone vibrator (billedkilde: Griffinlab.com)yty
De fleste strubeløse kan ret hurtigt lære at anvende en vibrator og dermed igen meddele sig til omverdenen. 

  

Ventilstemme

En tredje, og den idag mest benyttede mulighed er, at få indsat en ventil mellem spiserør og luftrør. Herved kan man, ved at holde en finger foran stomaet i forbindelse med udånding, presse lungeluften gennem ventilen og op gennem spiserøret.
Ved hjælp af den større luftmængde man derved får til rådighed, kan man opnå en kraftigere og mere flydende tale.billedkilde: Provox

Ventilstemmen er stadig en spiserørsstemme, men populært sagt "en spiserørsstemme med turbo".

Om man kan få monteret en ventil og anvende sig af en ventilstemme, vil altid afhænge af en lægelige vurdering, som bl.a. tager hensyn til operationens omfang, personens motorik m.v.
 


En tracheostomeret - kanylebærer
er en person der har indsat et rør (en trachealkanyle) fra forsiden af halsen ind i luftrøret (trachea).


En kanylebærer [
billedkilde: Kræftens bekæmpelse
]


Der kan være flere årsager til at man bliver tracheosteomeret. Ofte skyldes det at slimhinderne i halsen (svælget) behøver ro efter en operation eller stråleterapi.

Men det kan også skyldes andre sygdomme, ulykkestilfælde eller lammelser i stemmebåndene, som gør det besværligt eller umuligt at trække vejret på normal måde.

Det er meget forskelligt hvor længe man har behov for at benytte kanyle, det kan variere fra nogle få dage til måneder. Nogen må anvende kanylen permanent.

En glossectomeret - mundhuleopereret
 Når læger og tandlæger taler om munden, mener de den røde del af læberne, kindernes og læbernes inderside, tandkødet, gummerne, ganen, tungen og den del som ligger under tungen . Den sidste del kaldes ofte for mundgulvet
En glossectomeret - mundhuleopereret  kan derfor defineres som en person der har gennemgået en eller flere former for behandling på grund af sygdom i denne region.