Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Lokalforeninger

 

DLHM er repræsenteret ved 10 lokalforeninger i landet, inklusive mødestedet.

Lokalforeningerne omfatter de medlemmer af DLHM, der er bosat i lokalforeningens områ
de, hvilket typisk er afgrænset som i de gamle statsamter.
Denne afgrænsning fraviges dog, hvis det findes hensigtsmæssigt - f.eks. ved sammenlægning af lokalforeninger.
 
Lokalforeningerne  ledes af en lokalt valgt bestyrelse, som står for planlægning af medlem
smøder, arrangement af udflugter og andre tilbud til medlemmerne.
Nogle lokalforeninger afholder tillige fælles arrangementer. Se mere herom under  din lokalforening.
Alle medlemmer af DLHM kan deltage i lokalforeningerne  og der opkræves ikke særskilt kontingent for at deltage, men der kan forekomme  egenbetaling ved særlige arrangementer.

Landsforeningen opfordrer alle medlemmer til at deltage i lokalforeningernes tilbud, men det er naturligvis frivilligt, og man kan altid frabede sig henvendelse fra lokalforeningen.
Find oplysninger og program fra netop din lokalforening ved at vælge den i listen.

 
 
"Hjemløse" medlemmer fra den nedlagte lokalforening "TREKANTEN".
 
Som bekendt besluttede lokalforeningen Trekantens medlemmer, på en ekstraordinær generalforsamlng i foråret 2016, at nedlægge lokalforeningen. Årsagen var, at der, trods ihærdige forsøg, ikke kunne findes en kandidat til formandsposten.
Det var en trist, men nødvendig beslutning, som betød, at såvel "gamle" - som nyopererede ikke længere havde et lokalt samlingspunkt. Enkelte har så søgt til en anden lokalforening. Mange er dog stadig "hjemløse", men det behøver de ikke at være.
Som det fremgår af kortoversigten, så er der 4 lokalforeninger, som støder op til det område, Trekanten tidligere dækkede, og som står parate til at modtage dig til deres arrangementer. Du skal blot henvende dig til formanden for den forening, som du gerne vil tilknyttes, og så vil du blive informeret om deres fremtidige arrangementer og får igen mulighed for at møde ligestillede med samme handicap, som du kan udveksle erfaringer og "tricks" med og frem for alt dele hyggelige arrangementer med.
Alternativt kan du kontakte DLHM enten på tlf. 35 26 40 45 eller send en mail til dlhm@dlhm.dk, så sørger vi for, at informationerne videregives til den aktuelle lokalforening.
 
Lokalforeningen Østjylland. Formand Belinda Sørensen, tlf. 26 36 36 21, 
Lokalforeningen Midt/Vest. Formand Benny Vittrup tlf. 20 86 45 14
Lokalforeningen Vestkysten. Formand Niels Erik Sørensen, tlf. 75 13 06 48, mobil 40 33 18 99
Lokalforeningen Fyn. Formand Ebbe Jacobsen tlf. 66 17 13 98