Årsmøde 2024

 

Dansk Landsforening for Hals– og Mundhuleopereredes årsmøde er rettet mod alle

landsforeningens medlemmer og deres pårørende.

Det vil sige, at ikke alene laryngectomerede og de nærmeste pårørende, dvs. samlever eller ægtefælle,

kan tilmelde sig årsmødet, det samme gælder for grupperne af mundhuleopererede,

tracheostomerede og stråleskadede samt tillidsfolk i lokalforeninger.

 

Grupperne af, permanente kanylebærere og stråleskadede m.fl. har ikke tradition for et årligt landskursus.

Årsmødet er derfor disse gruppers mulighed for at mødes fra hele landet.

 

Årsmødets formål er at give opererede og pårørende mulighed for at træffe ligestillede og udveksle erfaringer

samt ved hjælp af foredrag og gruppearbejde, at styrke deres kulturelle og sociale engagement.

 

Der findes meget få strube- og mundhuleopererede samt permanente kanylebærere og stråleskadede i Danmark,

hvorfor et sådant internattilbud er en af de få muligheder, der er for at samle en større gruppe,

hvor det er muligt at drage sammenligninger, udveksle erfaringer,

og gennem samtaler at drage fælles nytte af de erfaringer, gode, dårlige,

smertefulde og livsbekræftende, som vi alle har høstet.

 

Program 2024

 

Tilmeldingsskema pdf

Tilmeldingsskema doc