Landskursus 2024

Her er kursusprogram og ansøgningsskema for landskurset 2024

Program Landskursus 2024

Ansøgning om optagelse på landskursus 2024

Landskursus 2024 afvikles fra torsdag den 27.  juni 2024 kl.14:00 til og med søndag den 30. juni 2024 kl. 13.00 på Severin Kursus og Konferencecenter

Landsforeningens ordinære generalforsamling afholdes lørdag d.29. juni kl. 14.00 . Særskilt materiale udsendes senere.

Program og ansøgningsskema kan nu rekvireres på Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede - DLHM. - mail: dlhm@dlhm.dk

Du kan ligeledes få ansøgningsskema og program hos din  konsulent, som gerne hjælper dig med vejledning om, hvor du skal sende ansøgningen hen.

Kursusprogram med information samt ansøgningsskema kan også downloades på www.dlhm.dk

Det er en god idé at sende ansøgningen til den bevilgende myndighed i god tid, så de kan nå at behandle den og derefter sende tilmeldingen til Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede, Strandboulevarden 49, 4. DK-2100 København Ø

Hvis du har brug for yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte:

Britt Prangsbøll, +45 61 39 56 88

mail: britt@sundtoften.dk

Som de foregående år er det forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man bliver visiteret til deltagelse i landskurset, men vi påpeger vigtigheden af deltagelse, som er uvurderlig for stemmeføringen / livskvaliteten. Det giver så meget at deltage for fremadrettet kommunikation i hverdagen.

Så få nu fat i tilmeldingsskemaerne og vær opmærksom på tidsfristerne for aflevering af skemaerne - Vi glæder os til at se Jer på Severin i Middelfart

Mange hilsner

Landsformand Britt Prangsbøll Februar 2024

Husk at der skal indsendes et ansøgningsskema for hver person som ønsker at komme på kurset.